Dlaczego na smog narażeni jesteśmy również latem

Smog typy londyńskiego to zjawisko, które niestety bardzo dobrze znamy również w Polsce. Ten rodzaj zanieczyszczeń doskwiera nam głównie w okresie grzewczym przede wszystkim w wyniku wysokiego stężenia tlenku węgla i siarki. Przyczyną tego zjawiska jest głównie ogrzewanie oparte na spalaniu węgla oraz innych nieekologicznych materiałów. Jednak nie jest to jedyny rodzaj smogu, z którym możemy się spotkać.

Czym jest smog typu Los Angeles

Smog to zjawisko, na którego przykre skutki narażeni jesteśmy nie tylko w zimnych miesiącach roku. W okresie letnim, z wiadomych przyczyn, nie mamy konieczności ogrzewania naszych domostw, jednak korzystamy z innych źródeł zanieczyszczeń: samochodów. Smog typu Los Angeles, zwany również smogiem fotochemicznym, powstaje w suche upalne dni w miejscach występowania dużego ruchu ulicznego. Jedną z najważniejszych przyczyn jego powstawania jest coraz większe zmotoryzowanie społeczeństwa. Odpowiada za to wzrost koncentracji tlenków azotu, któremu towarzyszy obecność węglowodorów oraz pozostałości spalin samochodowych. Te ostatnie posiadają zdolność ulegania przemianom fotochemicznym.


Przyczyny powstawania smogu fotochemicznego

  • wysoka temperatura powietrza (od 25 do 35°C)
  • mocne nasłonecznienie przestrzeni miejskich
  • słaby wiatr lub brak wiatru

Nazwa smogu „Los Angeles”, wzięła się od miasta Ameryki Północnej, gdzie po raz pierwszy zaobserwowano to niepokojące zjawisko. Półkula północna jest miejscem, gdzie smog fotochemiczny występuje najczęściej w okresie od czerwca do września, kiedy to temperatura powietrza osiąga wartości od 25 do 35°C, a dni są praktycznie bezwietrzne. Jednak nie jest to jedyne miejsce jego występowania, ponieważ borykają się z nim również mieszkańcy Meksyku, Bangkoku, Teheranu, Kairu czy Pekinu. Niestety od kilku lat smog fotochemiczny pojawia się również w polskich miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Wynika to przede wszystkim z postępującej motoryzacji naszego społeczeństwa, dużego zaludnienia miast oraz ocieplenia klimatu. Dlatego myślenie, że smog to zjawisko występujące jedynie w chłodnych miesiącach roku jest niestety złudne, ponieważ w okresie letnim również narażeni jesteśmy na jego skutki.

Jakie są skutki fotosmogu

Bezpośrednim skutkiem smogu fotochemicznego jest wzrost poziomu ozonu w powietrzu. Może to wywoływać stany zapalne oczu, zmniejszać wydolność płuc, nasilać objawy astmy, a nawet prowadzić do groźnych chorób układu oddechowego. Pierwszymi objawami świadczącymi o dużej zawartości ozonu w powietrzu, którym oddychamy są: kaszel, drapanie w gardle oraz senność. Organizm człowieka uruchamia zachowania obronne, mające na celu zapobieganie przedostawania się do płuc drażniącej odmiany tlenu, co w praktyce oznacza zmniejszenie ilości pobieranego do organizmu powietrza. Stałe niedotlenienie może nasilać objawy chorób układu krążenia, ponieważ powoduje zmniejszenie tętniczego ciśnienia krwi. Warto wspomnieć również, że naukowcy zaobserwowali wpływ smogu typu Los Angeles na zmianę zachowań zwierząt oraz obumieranie roślin.

Co możesz zrobić by chronić się przed smogiem

Przede wszystkim należy zadbać o to, aby nie przyczyniać się do zwiększania zanieczyszczeń. Jeśli możesz – wybierz ekologiczny środek komunikacji, taki jak rower czy pojazdy elektryczne. Ponadto pamiętajmy, by dbać o zieleń w naszym otoczeniu, ponieważ przyczynia się ona do zmniejszenia nasłonecznienia w miastach. Dlatego tak ważne jest dbanie o odpowiednie zagospodarowanie terenów zielonych, które pozwalają zmniejszyć przykre skutki upałów doskwierających mieszkańcom dużym miast. Na koniec pamiętaj o tym, żeby dbać o jakość powietrza w swoim domu: postaw na oczyszczacz powietrza z funkcją redukcji smogu. Jeśli zależy ci również na funkcji chłodzenia, koniecznie sprawdź modele oczyszczaczy z funkcją naturalnego chłodzenia ewaporacyjnego.

[]