Technologia Plasmacluster a wirus COVID-19

Wykorzystywana w oczyszczaczach powietrza technologia generacji jonów od lat cieszy się uznaniem klientów, ze względu na skuteczność w neutralizacji bakterii, alergenów, grzybów, pleśni oraz wirusów. W kwestii tych ostatnich coraz częściej pojawia się pytanie: jak Plasmacluster radzi sobie w walce z wirusem COVID-19. Odpowiadamy na to pytanie w oparciu o analizę badań przeprowadzonych przez Kitasato Institute Medical Center Hospital oraz materiałów źródłowych firmy Sharp.

Na czym polega Plasmacluster

Przede wszystkim należy pamiętać, że ta technologia różni się od tradycyjnych jonizatorów, w które wyposażone są oczyszczacze powietrza innych marek. Istotną różnicą jest to, że Sharp w swoich urządzeniach zastosował rozwiązania umożliwiające jednoczesną emisję zarówno jonów dodatnich jak i ujemnych. Wykorzystane w tym procesie rozwiązania umożliwiają dezaktywację aktywności wybranych rodzajów mikroorganizmów, co potwierdziły ośrodki badawcze.

Jednak, aby zrozumieć istotę działania technologii Plasmacluster konieczna jest wiedza na temat tego jak powstają jony. W tym procesie wykorzystywane są w szczególności wyładowania plazmowe, które umożliwiają generowanie jonów zbliżonych to tych występujących w przyrodzie. Używane są do tego cząsteczki wody oraz tlenu, dzięki czemu wytwarzane są dodatnie jony wodoru (H+) i ujemne jony tlenu (O2). Tak wytworzone jony obu pierwiastków posiadają odpowiedni (różny od siebie) ładunek elektryczny, dzięki czemu przyciągają znajdujące się w powietrzu cząsteczki wody tworząc wokół nich stabilne skupiska jonów.

Powstałe jony rozładowują się jednocześnie, przywierając do powierzchni unoszących się w powietrzu wirusów oraz innych drobnoustrojów, a następnie zmieniają w wysoce reaktywne rodniki OH. Te natomiast posiadają niezwykle silne właściwości utleniające, dzięki czemu szybko odbierają wodór z białka na powierzchni wirusów i pozostałych drobnoustrojów, dezaktywując tym samym ich szkodliwe cząsteczki.

Znaczący wpływ na efektywność urządzeń oczyszczających za pomocą technologii Plasmacluster, ma objętość pomieszczenia, w którym oczyszczacz pracuje. Dlatego bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej mocy urządzenia do powierzchni oczyszczania. Jony Plasmacluster są wydmuchiwane wraz z powietrzem do pomieszczenia, dzięki umieszczonej na ścieżce strumienia powietrza jednostce generującej jony. Szczególną rolę w równomiernym rozprowadzeniu jonów odgrywa również ustawienie przepływu powietrza pod kątem 20 stopni, co sprawia że docierają one nawet do odległych miejsc w oczyszczanym pomieszczeniu.

Jakie związki neutralizuje Plasmacluster

Teraz, gdy wiemy w jaki sposób działa technologia generacji jonów Plasmacluster, warto omówić w neutralizacji jakich związków oraz substancji jest skuteczna. Poniżej znajdziesz zestawienie wybranych patogenów, które jony Plasmacluster skutecznie dezaktywują, co zostało zweryfikowane podczas badań laboratoryjnych.

  • Alergeny: Neutralizacja unoszących się w powietrzu alergenów w hermetycznej testowej powierzchni 25 m3 następuje w przedziale czasowym od 14 do 51 minut działania generatora jonów Plasmacluster HD25000/7000.
  • Bakterie: Badania potwierdziły skuteczność jonów Plasmacluster z walce z następującymi bakteriami unoszącymi się w powietrzu: Serratia, Coliform bacteria (E. coli), Staphylococcus (aureus), Candida, Bacillus subtilis, MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus), Pseudomonas, Enterococcus, Staphy-lococcus, Enterococcus, Staphylococcus, Sarcina, Micrococcus.
  • Grzyby: Badania potwierdziły skuteczność jonów Plasmacluster z walce z następującymi grzybami unoszącymi się w powietrzu: Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Aspergillus, Penicillium, Stachybotrys, Alternaria, Mucorales.
  • Wirusy: Badania potwierdziły skuteczność jonów Plasmacluster z walce z następującymi wirusami: H1N1 wirus ludzkiej grypy, H5N1 wirus ptasiej grypy, wirus Coxsackie, wirus polio, wirus Corona kotów

Jony Plasmacluster a wirus COVID-19

W chwili obecnej koronawirus COVID-19 jest zbyt niebezpieczny, aby producent zdecydował się na badania mające dać odpowiedź na pytanie, czy jony Plasmacluster pozwalają go zniszczyć. Jednak wcześniej wykonane badania na wirusach z rodziny Corona pozwalają przypuszczać, że jony Plasmacluster mogą wykazywać właściwości umożliwiające dezaktywację COVID-19. Zostały one przeprowadzone w 2004 roku na zlecenie firmy Sharp przy współpracy z Instytutem Kitasato i miały na celu zbadać skuteczność technologii Plasmacluster w neutralizacji znajdującego się w powietrzu koronawirusa kotów, zwanego Feline (FCoV). W tym celu przygotowano 2 pudełka o objętości 1 m3, a w jednym z nich umieszczono generator jonów Plasmacluster. Następnie w obu pudełkach rozpylono mgiełkę zawierającą wirusa FCoV i pozostawiono je na 40 minut. Test wykazał, że w pudełku, gdzie znajdował się generator jonów Plasmacluster 99,7% cząsteczek wirusa zniknęło. Najprawdopodobniej stało się tak dzięki uszkodzeniu struktury białkowej wirusa poprzez proces odebrania wodoru.

Podsumowanie

Technologia Plasmacluster to innowacyjna metoda generacji jonów dodatnich i ujemnych, które następnie przywierają do powierzchni unoszących się w powietrzu wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i alergenów i dezaktywują ich szkodliwe cząsteczki poprzez odebranie wodoru. Obecnie nie mamy dowodów potwierdzających skuteczność technologii Plasmacluster w neutralizacji koronowirusa COVID-19. Jednak testy przeprowadzone w 2004 przez Kitasato Institute Medical Center Hospital o z wykorzystaniem innego wirusa z rodziny Corona, pozwala przypuszczać, że jony Plasmacluster mogą sprawdzić się również w dezaktywacji wirusa COVID-19. Należy też przypomnieć, że korzystanie z oczyszczacza powietrza z generatorem jonów, niezależnie od jego skuteczności, nie powinno zastępować pozostałych form prewencji. Konieczne jest zachowanie bezwzględnych zasad ostrożności, higieny i ograniczenie do minimum kontaktu z ludźmi. Ważne jest również, aby na bieżąco sprawdzać wiarygodne informacje na temat zaleceń na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

[]