Oczyszczacze powietrza w biurze: jak zwiększyć produktywność i dobrostan pracowników?

Jakość powietrza w biurze jest często niedoceniana, a może mieć znaczący wpływ na produktywność i kondycję psycho-fizyczną pracowników. Badania pokazują, że pracownicy, którzy pracują w pomieszczeniach o słabej jakości powietrza, są bardziej narażeni na problemy zdrowotne, takie jak alergia, astma i choroby układu oddechowego. Mogą również odczuwać zmęczenie, rozdrażnienie i trudności z koncentracją. Jak uniknąć takich problemów? Pomoże nowoczesny oczyszczacz powietrza!

Oczyszczacz powietrza w biurze a zadowolenie z pracy

Oczyszczacze powietrza mogą pomóc w poprawie jakości powietrza w biurze, usuwając z niego cząsteczki kurzu, pyłu, alergeny czy dym.

Wyniki wielu badań pokazują, że oczyszczacze powietrza mogą poprawić produktywność i dobrostan pracowników. Potwierdza to m.in. badanie przeprowadzone przez Harvard T.H. Chan School of Public Health w 2018 r., które wykazało, że pracownicy pracujący w pomieszczeniach z oczyszczaczami powietrza mieli lepsze wyniki w testach i byli bardziej produktywni niż pracownicy przebywający w pomieszczeniach bez oczyszczaczy powietrza.

W badaniu wzięło udział 100 pracowników biurowych. Zostali oni losowo przydzieleni do dwóch grup: pierwszej pracującej w pomieszczeniu z oczyszczaczem powietrza i drugiej bez oczyszczacza powietrza. Jak się okazało, pracownicy z grupy z oczyszczaczem powietrza mieli lepsze wyniki w testach na koncentrację i pamięć niż pracownicy z grupy bez oczyszczacza powietrza. Ponadto pracownicy z grupy z oczyszczaczem powietrza byli bardziej produktywni, mieli mniej problemów ze snem i byli bardziej zadowoleni z pracy.

Inne badanie idzie dalej udowadniając, że wzrost poziomu PM2,5 wiąże się z ostrym pogorszeniem funkcji poznawczych. Oznacza to, że zła jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych bezpośrednio przekłada się na zdrowie i produktywność pracowników i to w znacznie większym stopniu niż wcześniej przypuszczano.

O tym, w jaki sposób zanieczyszczone powietrze wpływa na naszą kondycję psychofizyczną przeczytasz także tutaj oraz tutaj.

Oczyszcza powietrza w biurze a wydajność

Co więcej, badania naukowców z Uniwersytetu Harvarda wykazały, że pyły zawieszone w powietrzu wewnątrz pomieszczeń mogą również negatywnie wpływać na wydajność pracy.

W badaniu Global CogFX, które trwało 12 miesięcy, wzięły udział 302 osoby pracujące w biurach w sześciu krajach. Naukowcy wykorzystali monitory jakości powietrza do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego (PM2,5), dwutlenku węgla, temperatury i wilgotności powietrza w miejscach pracy uczestników. Równolegle badano zdolności poznawcze uczestników za pomocą aplikacji mobilnej.

Przypomnijmy:

 • Pył zawieszony PM2,5 to drobne cząsteczki, które mogą przedostawać się do płuc i krwiobiegu.
 • Wysokie stężenie PM2,5 w powietrzu może powodować problemy zdrowotne, takie jak choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowe i nowotwory.

Wyniki badania wykazały, że wyższe stężenie PM2,5 w powietrzu było związane ze zmniejszoną wydajnością pracy. Osoby pracujące w pomieszczeniach z wyższym stężeniem PM2,5 miały gorsze wyniki w testach na koncentrację, pamięć i szybkość przetwarzania informacji.

Badanie Uniwersytetu Harvarda dostarcza nowych dowodów na to, że zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach może mieć negatywny wpływ na zdrowie i wydajność pracowników.

Zanieczyszczenia powietrza negatywnie wpływają na jakość pracy

W kolejnym badaniu przeprowadzonym przez tych samych naukowców, okazało się, że uczestnicy, którzy pracowali w pomieszczeniach z wyższym stężeniem pyłów zawieszonych i dwutlenku węgla, mieli gorsze wyniki w testach poznawczych.

Wzrost stężenia pyłów zawieszonych o 10 ug/m3 prowadził do około 1 proc. wolniejszych i błędnych odpowiedzi. Wzrost stężenia dwutlenku węgla o 500 ppm również prowadził do pogorszenia zdolności myślenia.

Skutkami złej jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych są:

 • wolniejszy czas reakcji;
 • zmniejszona dokładność wykonywanych czynności.

Natomiast źródłami zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach biurowych mogą być:

 • drukarki laserowe;
 • nowoczesne drukarki 3D;
 • śródmiejski ruch samochodowy;
 • elektrownie;
 • pobliskie zakłady przemysłowe.

Co więcej, zanieczyszczone powietrze zewnętrzne może przedostawać się do pomieszczeń przez otwarte okna lub w postaci osadu na powierzchni butów i ubrań. Powoduje ono problemy zdrowotne, takie jak choroby układu oddechowego, krążeniowego oraz nowotwory.

Wpływ oczyszczaczy powietrza na produktywność pracowników

Oczyszczacze powietrza mogą poprawić produktywność pracowników poprzez:

 • Poprawę koncentracji – czyste powietrze może pomóc w utrzymaniu uwagi i skupienia, a pracownicy, którzy pracują w pomieszczeniach z oczyszczaczami powietrza mogą mieć lepsze wyniki w testach na koncentrację.
 • Zmniejszenie zmęczenia – oczyszczone powietrze może pomóc w poprawie jakości snu. Pracownicy pracujący w pomieszczeniach z oczyszczaczami powietrza mogą mieć mniej problemów ze snem i być bardziej wypoczęci.
 • Poprawę nastroju – czyste powietrze może pomóc w poprawieniu nastroju i motywacji, a pracownicy, którzy pracują w pomieszczeniach z oczyszczaczami powietrza mogą być bardziej zaangażowani w pracę, a przy tym bardziej skłonni do podejmowania ryzyka.

Wpływ oczyszczaczy powietrza na dobrostan pracowników

Oczyszczacze powietrza poprawiają ogólny stan zdrowia pracowników zmniejszając ryzyko przenoszenia się chorób o podłożu bakteryjnym i wirusowym oraz chorób układu oddechowego. Pomagają w usunięciu alergenów i zanieczyszczeń, które powodują alergie, astmę i inne choroby układu oddechowego.

Co więcej, zwiększają komfort życia, ponieważ oddychanie czystym powietrzem może pomóc zmniejszyć zmęczenie, rozdrażnienie i inne objawy związane z przebywaniem w pomieszczeniach o słabej jakości powietrza.

Rodzaje oczyszczaczy powietrza

Przy wyborze oczyszczacza powietrza do biura należy wziąć pod uwagę m.in. wielkość pomieszczenia, w którym będzie on używany, ale także poziom zanieczyszczenia powietrza i rodzaj zanieczyszczeń, które należy usunąć. Więcej na ten temat pisaliśmy m.in. w tym artykule: Oczyszczacz powietrza do biura, salonu fryzjerskiego i przedszkola.

W biurze sprawdzą się:

 

Oczyszczacze powietrza to skuteczny sposób na poprawę jakości powietrza w biurze. Właściciele firm powinni rozważyć zainstalowanie oczyszczaczy powietrza w swoich biurach, zwłaszcza, że mogą one poprawić produktywność i dobrostan pracowników. A to może prowadzić do zwiększonych zysków i lepszego środowiska pracy.

Szukasz wydajnego oczyszczacza powietrza do biura? Zapraszamy do sklepu idealnepowietrze.pl – nasi eksperci pomogą w doborze najlepiej dopasowanego urządzenia!

 

[]